< back to news

Summer Holiday Activities in the Vale

Summer 2020

fis

Children running through a field

The Family Information Service and Families First Advice Line have compiled a list of activities and ideas that you can do this Summer.

Activities During The Summer Holidays 2020

Take a look at what is going on during the Summer Holidays in the Vale 2020.

Please be aware some of the places listed are open but with restrictions. Please enquire before you go.

If you want to add an activity to the list, please get in touch (contact details below).


Children running through a field

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a’r Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf wedi llunio rhestr o weithgareddau a syniadau y gallwch eu gwneud yr haf hwn

Gweithgareddau a Syniadau Haf i’r Teulu 2020

Cymerwch gip ar yr hyn sy’n digwydd yn ystod Gwyliau’r Haf yn y Fro 2020.

Byddwch yn ymwybodol bod rhai o’r lleoedd a restrir ar agor ond yn gyfyngedig. Holi cyn i chi fynd.

Os ydych chi am ychwanegu gweithgaredd at y rhestr, cysylltwch â ni (manylion cyswllt isod)


Family Information Service
Tel no: 01446 704 704
Email: fis@valeofglamorgan.gov.uk
Web: www..valeofglamorgan.gov.uk/fis